Zarządzenie Nr 52/2000

28.06.2016
Idea uroczystych obchodów Dnia Lasu powstała w dwudziestoleciu międzywojennym. Jednak dopiero po II wojnie światowej powstał „Hymn Leśny”. W związku z koniecznością podkreślenia uroczystego charakteru spotkań leśników i innych imprez zarządzam co następuje:

§ 1

Przywracam utwór pod tytułem „Hymn Leśny” autorstwa inż. Leonarda Chociłowskiego z muzyką Tadeusza Wiszniewskiego jako Hymn Leśników Polskich, który powinien być odgrywany na oficjalne rozpoczęcie imprez oraz dla podkreślenia ważnych momentów.

§ 2

Ze względu na uroczysty charakter utworu o jego oficjalnym wykonaniu decydować będzie, w zależności od rodzaju imprezy, dyrektor generalny Lasów Państwowych, dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych lub nadleśniczowie.

§ 3

1. Nagraniem utworu na płycie dysponuje Ośrodek Kultury Leśnej
w Gołuchowie.

2. Wykonanie utworu odbywać się może jedynie na podstawie zapisu nutowego stanowiącego integralną część niniejszego zarządzenia .

§ 4

Podczas wykonywania bądź odtwarzania hymnu obowiązuje zachowanie powagi i spokoju. Osoby obecne podczas publicznego wykonywania lub odtwarzania hymnu stoją w postawie wyrażającej szacunek, a ponadto mężczyźni, w ubraniach cywilnych, zdejmują nakrycie głowy, zaś osoby w umundurowaniu obejmującym nakrycie głowy, nie będące w zorganizowanej grupie – oddają honory przez salutowanie. Poczty sztandarowe podczas wykonywania i odtwarzania hymnu oddają honory przez pochylenia sztandaru.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania