Wstępne wyniki audytu w Lasach Państwowych

Od stycznia trwa audyt w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. W jego toku ujawniono szereg nieprawidłowości. Ustalenia stały się podstawą do zdecydowanych działań ze strony obecnego kierownictwa Lasów Państwowych.
04.04.2024

Od stycznia trwa audyt w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. W jego toku ujawniono szereg nieprawidłowości. Ustalenia stały się podstawą do zdecydowanych działań ze strony obecnego kierownictwa Lasów Państwowych.

Rozpoczęcie audytu było jedną z pierwszych decyzji obecnego dyrektora generalnego Lasów Państwowych Witolda Kossa. Kontrola rozpoczęła się w dyrekcji generalnej, a obecnie jest prowadzona na wszystkich szczeblach organizacyjnych, w dyrekcjach regionalnych i nadleśnictwach, a także w zakładach krajowych.

Szereg działań, które toczyły się w ostatnich latach spowodowało, że wokół Lasów Państwowych narosła fala krytyki. Badamy te sprawy, wskazujemy odpowiedzialnych i podejmujemy kroki, by to się nie więcej nie powtórzyło – mówi dyrektor Koss.

Część zagadnień ustalonych w audycie była już przedmiotem komunikatów i zawiadomień kierowanych do wymiaru sprawiedliwości. Tak jak nieprawidłowości w zakresie sprzedaży nieruchomości mieszkalnych w Gdańsku [LINK] czy akcja budowy bilbordów reklamowych z budżetem 65 mln zł [LINK].

Zaawansowana jest kontrola finansowania płatnych publikacji w mediach. Szacuje się, że na artykuły sponsorowane, programy telewizyjne i spoty radiowe w latach 2020-23 wydanych zostało 8-10 mln zł. Pieniądze trafiały do mediów określonego nurtu, bez wcześniejszego rozpoznania ofert rynkowych. Na tę kwotę składa się m.in. koszt około 40 publikacji w tygodniku „DoRzeczy”. Z dużym prawdopodobieństwem wielokrotnie naruszono zasady postępowania w sprawie zamówień publicznych.

Pod lupą audytorów znalazły się także konkursy organizowane przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, na czele z konkursem „Drewno jest z lasu”. Ponad 11 mln zł trafiło w nieczytelny sposób głównie do parafii katolickich.

Nasze zastrzeżenia budzi też rozmiar finansowania remontów dróg samorządowych z funduszu leśnego. To nie przypadek, że w roku wyborów parlamentarnych wydano więcej niż przez poprzednie siedem lat. Tym bardziej, że do zdjęć z symbolicznymi czekami ustawiali się politycy Suwerennej Polski – zauważa dyrektor generalny. – Dlatego zdecydowanie zrywamy z podobnymi praktykami i wprowadzamy rozwiązania, które uniemożliwią je w przyszłości.

Bieżące działania Lasów Państwowych w następstwie audytu:

 • zwiększenie kontroli społecznej – nowy skład Kolegium Lasów Państwowych, regularne informowanie o darowiznach na cele społecznie-użyteczne przez jednostki Lasów Państwowych w Internecie;
 • rezygnacja z kosztowych pikników, niezasadnych konkursów oraz start akcji 100 rezerwatów na 100-lecie Lasów Państwowych, jako zmiana formuły obchodów 100-lecia Lasów Państwowych;
 • redukcja planu finansowego Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych i zmiana formuły funkcjonowania CILP;
 • eliminacja wybiórczego publikowania decyzji i zarządzeń Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, w tym dotyczących współfinansowania remontów dróg samorządowych;
 • prace nad nowymi, dostosowanymi do oczekiwań i potrzeb uregulowaniami wewnętrznymi Lasów Państwowych;
 • zmiany kadrowe na stanowiskach kierowniczych, również w następstwie zwolnień dyscyplinarnych;
 • skierowanie do prokuratur zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstw.

Inne zagadnienia podlegające audytowi to:

 • finansowanie wydarzeń (pikniki) w okręgu wyborczym byłego dyrektora generalnego LP;
 • zamiany nieruchomości;
 • pozorne zatrudnianie polityków bądź osób z nimi związanych, np. obecny poseł Dariusz Matecki przez ponad dwa lata pobierał wynagrodzenie z Lasów Państwowych;
 • sponsorowanie i umowy dla licznych podmiotów o powiązaniach politycznych i towarzyskich;
 • nabycie przez Lasy Państwowe zespołu pałacowo parkowego Brynek (woj. śląskie);
 • nieprawidłowości dotyczące ewidencjonowania czasu pracy i rozliczania delegacji służbowych przez byłego rzecznika LP;
 • umundurowanie wg wzorca zatwierdzonego 12 grudnia 2023 r., wprowadzone bez konsultacji;
 • procedura wyboru „in house” – wykonawca usługi czy dostawca towaru wyłaniany bez zachowania zasad konkurencyjności.

 

Audyt potrwa do końca bieżącego roku. Lasy Państwowe będą informowały o ustaleniach w zakresie poszczególnych tematów.

Poniżej - w materiałach do pobrania - dokument z wstępną informacją po I kwartale.