Rusza nowy projekt Lasów Państwowych "Drapieżne pogranicze"

Lasy Państwowe angażują się w transgraniczną współpracę na rzecz zintegrowanej ochrony dużych drapieżników w Polsce i na Słowacji. W projekcie współfinansowanym przez program Interreg Polska-Słowacja udział bierze 17 polskich oraz 2 słowackich partnerów.
15.04.2024 | Anna Krasoń, CKPŚ

Lasy Państwowe angażują się w transgraniczną współpracę na rzecz zintegrowanej ochrony dużych drapieżników w Polsce i na Słowacji. W projekcie współfinansowanym przez program Interreg Polska-Słowacja udział bierze 17 polskich oraz 2 słowackich partnerów.

Głównym celem jest wzmocnienie współpracy transgranicznej PL-SK w zarządzaniu populacją dużych drapieżników: niedźwiedzia, wilka i rysia, zapewniającej długoterminowe utrzymanie oraz ochronę stanu populacji gatunków na obszarze pogranicza polsko-słowackiego.

W pierwszym etapie projektu przeprowadzona zostanie analiza istniejących już danych o stanie i rozmieszczeniu trzech gatunków, na podstawie której zostaną opracowane wytyczne do monitoringu dużych drapieżników. W efekcie określona zostanie jednolita metodologia zbierania, gromadzenia i przetwarzania informacji oraz stworzony zostanie plan monitoringu dużych drapieżników.

Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie monitoringu wilka, rysia i niedźwiedzia w terenie (w tym genetycznego i wizyjnego) oraz budowa systemu informatycznego obejmującego centralną bazę danych, która zostanie zasilona danymi z przeprowadzonych badań terenowych oraz innych dostępnych źródeł. O unikatowości tego elementu projektu świadczy zastosowanie innowacyjnych technik monitoringu wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Część badawczą projektu uzupełniają działania edukacyjne, rozwijające świadomość ekologiczną społeczności lokalnych, turystów i organizacji pogranicza w zakresie potrzeby ochrony gatunków objętych projektem. Koegzystencja ludzi i dużych drapieżników, zwłaszcza wilków, nie zawsze bywa bezkonfliktowa, edukacja stanowi zatem istotny element tego typu inicjatyw i ma na celu zwiększenie akceptacji społecznej dla gatunków objętych ochroną.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w partnerstwie przez 19 podmiotów:

 1. Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie,
 2. Nadleśnictwo Stary Sącz,
 3. Nadleśnictwo Nawojowa,
 4. Nadleśnictwo Piwniczna,
 5. Nadleśnictwo Krościenko,
 6. Nadleśnictwo Myślenice,
 7. Nadleśnictwo Gorlice,
 8. Nadleśnictwo Łosie,
 9. Nadleśnictwo Limanowa,
 10. Nadleśnictwo Nowy Targ,
 11. Instytut Badawczy Leśnictwa,
 12. Babiogórski Park Narodowy,
 13. Gorczański Park Narodowy,
 14. Tatrzański Park Narodowy,
 15. Pieniński Park Narodowy,
 16. Magurski Park Narodowy,
 17. Administrację Pienińskiego Parku Narodowego (Słowacja),
 18. Administrację Tatrzańskiego Parku Narodowego (Słowacja),
 19. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które pełnić będzie rolę partnera wiodącego.

Partnerstwo opiera się na wspólnej realizacji zadań, wymianie wiedzy, stosowaniu najlepszych praktyk. Bez współpracy osiągnięcie efektów w zakładanej w skali nie byłoby możliwe.

Projekt rozpoczyna się we wrześniu bieżącego roku i zakończy się w sierpniu 2026 r. Dofinansowanie projektu z funduszy europejskich wynosi ponad 1,1 mln euro.