Szkolenia z szacowania szkód łowieckich

Znowelizowana ustawa Prawo łowieckie nałożyła na Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe obowiązek organizacji szkoleń w zakresie szacowania szkód łowieckich. Szkolenia kierowane są do przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych oraz przedstawicieli zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich.
25.02.2020 | Jan Błaszczyk, Zespół Gospodarki Łowieckiej DGLP

Znowelizowana ustawa Prawo łowieckie nałożyła na Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe obowiązek organizacji szkoleń w zakresie szacowania szkód łowieckich. Szkolenia kierowane są do przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych oraz przedstawicieli zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich.

W ramach cyklu szkoleń, który trwał od września do grudnia 2018 r., LP zrealizowały 20 szkoleń dla maksymalnie 990 uczestników, z których skorzystało łącznie 895 osób.

Szkolenia organizował na zlecenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Ośrodek Rozwojowo Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu. Były one prowadzone w oparciu o program opracowany w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Dodatkowo w grudniu uruchomione zostały szkolenia w formie e-learningu. Osobno rozpoczęty został cykl szkoleń z tego samego zakresu, dedykowany pracownikom LP. Całość wymienionych zadań finansowana była z funduszu leśnego.
Szczegółowe informacje o szkoleniach można uzyskać w Ośrodku Rozwojowo Wdrożeniowym Lasów Państwowych w Bedoniu.

Znowelizowana ustawa stanowi, że poszkodowany rolnik zgłasza szkodę do dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, na terenie którego wystąpiła szkoda. Zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego, w terminie określonym w ustawie ma obowiązek zwołać zespół który oszacuje szkodę i ustali należne odszkodowanie. Poszkodowany niezadowolony z wysokości ustalonego odszkodowania może odwołać się do właściwego nadleśniczego.
Nadleśniczy przeprowadza postępowanie odwoławcze i wydaje decyzję ostateczną ustalająca należne odszkodowanie.

Znowelizowana ustawa uwzględnia zgłaszany od wielu lat postulat rolników, aby szkoda oszacowana była obiektywnie przez niezależnych ekspertów. Takimi ekspertami w zespole są przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego i izby rolniczej.

Osobą koordynującą pracę zespołu i odpowiedzialną za sporządzenie protokołu z szacowania jest przedstawiciel dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego.

W 2019 r. Lasy Państwowe przygotowały szkolenia i dodatkowe narzędzia wspierające uzyskiwanie wiedzy o szacowaniu szkód łowieckich. Są to:

  1. Szkolenia dla ODR, IR oraz ZO PZŁ i OHZ w formule tradycyjnej: do 14 lutego 2019 r. ORWLP w Bedoniu zebrał zapotrzebowanie na szkolenia. Po oszacowaniu potrzebnej liczby szkoleń i przeprowadzeniu niezbędnych procedur wyboru wykładowców, ORWLP w Bedoniu rozpoczął w kwietniu 2019 r. kolejny cykl szkoleń. Ostatnie ze szkoleń w 2019 r. planowane jest na grudzień.

  2. Szkolenia dla pracowników LP w formule tradycyjnej: od lutego do kwietnia kontynuowany był cykl szkoleń rozpoczęty w 2018 r. Program szkoleń zbliżony jest maksymalnie do szkoleń dla wyżej wymienionych instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem KPA.

  3. Szkolenia w formule e-learningu: dostępne są dla wszystkich zainteresowanych od grudnia 2018 r. Szkolenia dostępne są pod adresem: szkolenia.lasy.gov.pl. W listopadzie 2019 r. udostępniona została aktualizacja tego szkolenia, w związku z nowymi regulacjami prawnymi.

  4. Pytania i odpowiedzi: we współpracy z ekspertami Lasy Państwowe przygotowały ok. 80 odpowiedzi na pytania kierowane od 14 lutego 2019 r. do 29 lutego 2020 r. przez wszystkie zainteresowane osoby tematem szacowania szkód łowieckich. Pytania i odpowiedzi zostały zaktualizowane w grudniu 2019 r. i zamieszczone do Państwa dyspozycji poniżej w zakładce Materiały do pobrania. Działanie udzielania odpowiedzi na pytania zostanie wstrzymane od 1 marca 2020 r.

  5. Materiały do pobrania: dostępne są poniżej, zawierają m.in. prezentacje ze szkoleń dla ODR, IR i ZO PZŁ, realizowanych w 2019 r.
    We wrześniu 2019 r. wykonana została ich aktualizacja, w związku z nowymi regulacjami prawnymi.

Zgodnie z zapowiedzią zrealizowany został film szkoleniowy z zakresu szacowania szkód łowieckich.

Materiały do pobrania