Rozstrzygnięcie aukcji Jednostek Dwutlenku Węgla

W Instytucie Badawczym Leśnictwa wręczono certyfikaty dla zwycięzców aukcji Jednostek Dwutlenku Węgla. Tym samym podsumowany został kolejny etap projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych.
10.11.2021

W Instytucie Badawczym Leśnictwa wręczono certyfikaty dla zwycięzców aukcji Jednostek Dwutlenku Węgla. Tym samym podsumowany został kolejny etap projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych.

Jednostka dwutlenku węgla (JDW) to odpowiednik tony CO2 pochłoniętego przez roślinność leśną. Co ważne – pochłoniętego dodatkowo, ponad ilość, jaką lasy absorbują w normalnych warunkach. To „nadprogramowe” pochłanianie jest możliwe dzięki specjalnym zabiegom w ramach tzw. Leśnych Gospodarstw Węglowych. Ich wspólnym mianownikiem jest zwiększanie biomasy na powierzchni leśnej. Lasy Państwowe wypracowały nie tylko standard takich działań, ale też system zliczania JDW. Dzięki temu możemy wiarygodnie zmierzyć efektywność gospodarki leśnej na rzecz ochrony klimatu. Dzięki temu również JDW mogły stać się dodatkowym „produktem” oferowanym przez Lasy Państwowe zewnętrznym partnerom.

W tym roku, wiosną i jesienią, odbyły się dwie aukcje, na których zostało sprzedane 36 tys. jednostek. Do ich dystrybucji służy elektroniczny system aukcyjny. – Sprzedaż ma wymiar symboliczny. Całość środków przeznaczamy na działania wybrane przez nabywców: sadzenie drzew, ochronę gatunków i infrastrukturę dla turystów – mówi Józef Kubica, p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

9 listopada dziewięć firm odebrało certyfikaty zakupu JDW. Te, które zdecydowały się na największe transakcje – PZU i Luxmed – otrzymały statuetki jako laureaci aukcji IV i V edycji.

- Powiedzieliśmy sobie, że PZU chce być w perspektywie najbliższych kilku lat, spółką neutralną klimatycznie. Zatem ograniczamy nasze emisje, a te których nie udaje nam się ograniczyć, rekompensujemy - powiedziała Joanna Gorczyca, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju Grupy PZU, odbierając certyfikat i statuetkę.

Poniżej przedstawiamy zwycięzców wiosennej i jesiennej edycji:

Aukcja wiosna:

  • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Ilość zakupionych JDW: 11 951

Przedsięwzięcie wskazane do realizacji:  wsparcie działań z zakresu odnowienia lasu na obszarach poklęskowych na obszarze Nadleśnictwa Rytel.

  • PZU Życie S.A.

Ilość zakupionych JDW: 5052

Przedsięwzięcie wskazane do realizacji:  wsparcie działań z zakresu odnowienia lasu na obszarach poklęskowych na obszarze Nadleśnictwa Rytel.

  • DHL Express (Poland) Sp. z o.o.

Ilość zakupionych JDW: 240

Przedsięwzięcie wskazane do realizacji: wsparcie działań z zakresu odnowienia lasu na obszarach poklęskowych na obszarze Nadleśnictwa Runowo.

  • Bio-Med Sp. z o.o.

Ilość zakupionych JDW: 175

Przedsięwzięcie wskazane do realizacji: wsparcie działań z zakresu odnowienia lasu na obszarze Nadleśnictwa Stąporków.

 

Aukcja jesień:

  • LUX MED Sp. z o. o.

 

  • Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

Ilość zakupionych JDW: 3 703

Przedsięwzięcie wskazane do realizacji: zasadzenie lasu węglowego, tj. lasu o zwiększonej pochłanialności dwutlenku węgla na terenach sąsiadujących z jednym z zakładów Volkswagen Poznań.

  • Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

Ilość zakupionych JDW: 1 851

Przedsięwzięcie wskazane do realizacji: Ochrona miejsc bytowania żurawia pospolitego poprzez rewitalizację siedlisk wilgotnych i poprawę zdolności retencyjnej stawów paciorkowych na terenie Nadleśnictwa Starogard.

  • SPROUT EUROPE APS

Ilość zakupionych JDW: 1 516

Przedsięwzięcie wskazane do realizacji: Pozyskanie gruntów celem powiększenia zasobów leśnych na terenie Nadleśnictwa Mieszkowice.

  • Bio-Med Sp. z o.o.

Ilość zakupionych JDW: 130

Przedsięwzięcie wskazane do realizacji: wsparcie działań z zakresu odnowienia lasu na obszarze Nadleśnictwa Stąporków.