Leśnicy pamiętają o ofiarach sowieckiej agresji

W piątek 18 września w Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie oddano hołd leśnikom i ich rodzinom, którzy oddali swe życie w obronie ojczyzny przed sowiecką agresją.
22.09.2020 | Maciej Pawłowski, rzecznik prasowy RDLP w Warszawie

W piątek 18 września w Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie oddano hołd leśnikom i ich rodzinom, którzy oddali swe życie w obronie ojczyzny przed sowiecką agresją.

Dotychczas w uroczystościach przy pomniku „Golgota leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na wschodzie w latach 1939 -1948” uczestniczyli kombatanci II wojny światowej, przedstawiciele służb mundurowych, samorządowcy, reprezentanci lokalnej społeczności, uczniowie i leśnicy.

W tym roku, ze względu na trwającą pandemię i w trosce o bezpieczeństwo epidemiczne, pamięć pomordowanych uczciła delegacja leśników. Kwiaty pod pomnikiem złożyli dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie Marek Roman oraz zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Celestynów Arkadiusz Dmowski.

Pamięć o bohaterach poległych na wschodzie jest szczególnie bliska sercom warszawskich leśników. Jednym z pierwszych aresztowanych, był ówczesny dyrektor naczelny Lasów Państwowych, a wcześniej pierwszy dyrektor Zarządu Okręgowego Lasów Państwowych w Warszawie – Adam Loret, którego okoliczności śmierci  i miejsce spoczynku do dziś pozostają nieznane.