Ciąg dalszy współpracy służb na granicy

Podczas przedświątecznego spotkania w Nadleśnictwie Żednia, w którym wzięli udział przedstawiciele Lasów Państwowych, Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Policji oraz Wojsk Obrony Terytorialnej, zapewniono o dalszej współpracy służb i wsparciu polskich sił zbrojnych przez leśników.
22.12.2021 | Rafał Zubkowicz, DGLP

Podczas przedświątecznego spotkania w Nadleśnictwie Żednia, w którym wzięli udział przedstawiciele Lasów Państwowych, Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Policji oraz Wojsk Obrony Terytorialnej, zapewniono o dalszej współpracy służb i wsparciu polskich sił zbrojnych przez leśników.

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Lasy Państwowe w symbolicznym geście podziękowania przekazały polskim siłom zbrojnym ryby. Trafią one do funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i żołnierzy Wojska Polskiego stacjonujących na granicy z Białorusią.

W siedzibie Nadleśnictwa Żednia, które na wschodzie graniczy z Białorusią, Andrzej Nowak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz gen. Andrzej Jakubaszek, komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, uroczyście podpisali porozumienie o współpracy. Ponadto leśnicy symbolicznie przekazali służbom na granicy świąteczny podarunek w postaci ryb. 

- Będziemy wspierać polskie służby mundurowe w ochronie granicy tak długo, jak będzie wymagała tego sytuacja. A w szczególnym, świątecznym czasie dzielimy się tym, co Dobre z lasu rybami ze stawów w Niemodlinie. To gest podziękowania, któremu towarzyszą życzenia, by nadchodzące Święta, spędzone z daleka od rodziny, choć w małym zakresie przypominały żołnierzom domową atmosferępowiedział Józef Kubica p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Lasy Państwowe angażują się w pomoc dla służb mundurowych niemal od początku ich stacjonowania na granicy z Białorusią. Współpraca rozpoczęła się od decyzji dyrektora generalnego Lasów Państwowych o skierowaniu Straży Leśnej w region przygraniczny. Od tamtej pory strażnicy wspomagają polskie służby mundurowe. Dysponują odpowiednim doświadczeniem, sprzętem i pojazdami. Znakomicie znają teren. W patrolowaniu terenów przygranicznych biorą udział również grupy interwencyjne z innych regionów kraju. Chronią mienie, osady leśne i wspierają państwo w zabezpieczaniu suwerenności granic.

Leśnicy na bieżąco przekazują polskim służbom drewno. W sezonie zimowym wzdłuż linii granicznej i na licznych posterunkach w strefie nadgranicznej płonie kilkaset ognisk, przy których ogrzewają się obrońcy granic. Wsparcie wciąż przybiera nowe formy. Leśnicy z nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku użyczyli przenośnych urządzeń łowieckich, służących do obserwacji oraz różnych elementów wyposażenia.