Puszcza Białowieska przed TSUE

15.12.2017

W Trybunale Sprawiedliwości UE w Luksemburgu rozpoczęła się rozprawa dotycząca sporu pomiędzy Polską a Komisją Europejską w sprawie Puszczy Białowieskiej.