Prosto z lasu, odcinek 18/16

03.11.2016

Instytut Dendrologii PAN w Kurniku z Lasami Państwowymi ściśle współpracuje już od 60 lat. Na zlecenie LP wykonuje badania i rozwiązuje problemy związane z hodowlą lasu. W Instytucie prowadzone są również badania niezależne, których wyniki są chętnie wdrażane w codziennej pracy leśników.