Składa się z 3 części: „Instrukcji sporządzania projektu planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa”, „Instrukcji wyróżniania i kartowania w Lasach Państwowych typów siedliskowych lasu oraz zbiorowisk roślinnych”, „Instrukcji technicznej sporządzania i wydruku map leśnych”.
Zarządzenie nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie "Instrukcji urządzania lasu" (ZU-7019-72/2011)