Aktualizowany każdego roku raport Instytutu Badawczego Leśnictwa dotyczący zalecanych do stosowania w leśnictwie środków ochrony roślin, środków biobójczych oraz produktów do rozkładu pni drzew leśnych.