X Submisja Drewna Cennego „Lubelska Jesień 2019”

Jubileuszowa X Submisja Drewna Cennego „Lubelska Jesień 2019” została zaplanowana na 12-13 listopada.

Jubileuszowa X Submisja Drewna Cennego „Lubelska Jesień 2019” została zaplanowana na 12-13 listopada.

Do sprzedaży w ofercie znajduje się ponad 700 m3 wyselekcjonowanego surowca dębowego (w tym także dęba czerwonego), o charakterze okleinowym i tartacznym o ponadprzeciętnych cechach użytkowych. Całość drewna została zgrupowana na placu ekspozycyjnym (składnicy) Nadleśnictwa Krasnystaw.

Terminarz:

  • Udostępnienie składnicy dla kupujących: od 28 października do 8 listopada godz. 7.30-16.00.
  • Rozpoczęcie submisji (otwarcie ofert): 12 listopada 2019 r. o godz. 10.00
  • Rozstrzygnięcie submisji (ogłoszenie wyników): 13 listopada 2019 r. o godz. 12.00

Submisja jest pisemnym nieograniczonym przetargiem ofertowym. Złożenie oferty na poszczególne sztuki drewna (losy) ułatwia katalog losów. W katalogu określona zostaje masa poszczególnych losów; nie określa się jakości oferowanego surowca - pozostawiona zostaje ona ocenie kupującego. Szczegółowy opis procedury sprzedaży X Submisji Drewna Cennego „Lubelska Jesień 2019” zawierają Zasady postępowania submisyjnego w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.

Katalog losów będzie dostępny od 28 października.

Materiały do pobrania

Zasady postępowania submisyjnego 2019

Wzór umowy sprzedaży 2019