Konferencja o inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego w polskiej części Puszczy Białowieskiej

Instytut Badaczy Leśnictwa i Fundacja Hereditas zaprasza na konferencję „Dziedzictwo archeologiczne w polskiej części Puszczy Białowieskiej - podsumowanie wyników badań inwentaryzacyjnych" z panelem dyskusyjnym.

Instytut Badaczy Leśnictwa i Fundacja Hereditas zaprasza na konferencję „Dziedzictwo archeologiczne w polskiej części Puszczy Białowieskiej - podsumowanie wyników badań inwentaryzacyjnych" z panelem dyskusyjnym.

Szczegółowy opis konferencji     

Wydarzenie odbędzie się w w Sękocinie Starym 29 listopada. Konferencja w części prezentacyjnej ma charakter zamknięty - referaty będą prezentowane przez uczestników projektu, natomiast panel dyskusyjny ma formułę debaty z udziałem zaproszonych ekspertów, z możliwością czynnego udziału wszystkich uczestników.

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego  decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 listopada (konferencja_dziedzictwo_lasy@fundacja-hereditas.pl).

W mailu należy podać imię i nazwisko oraz instytucję. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży i nie zapewniają noclegów.