„Międzynarodowa konferencja ochrony rybołowa w Europie Środkowej i Wschodniej”

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w „Międzynarodowej konferencji ochrony rybołowa w Europie Środkowej i Wschodniej”, organizowanej w ramach Projektu LIFE „Ochrona rybołowa, Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce” realizowanego przez DGLP oraz Komitet Ochrony Orłów.

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w „Międzynarodowej konferencji ochrony rybołowa w Europie Środkowej i Wschodniej”, organizowanej w ramach Projektu LIFE „Ochrona rybołowa, Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce” realizowanego przez DGLP oraz Komitet Ochrony Orłów.

Konferencja odbędzie się w dniach 28-29 listopada w Warszawie. Podczas wystąpień przedstawiona zostanie sytuacja gatunku w Polsce i Europie.

Omówione zostaną dotychczas zrealizowane działania w projekcie, zdobyte doświadczenia, a także dalsze działania w celu zatrzymania spadku populacji rybołowów w Polsce. Część konferencji, będzie poświęcona prezentacji działań podejmowanych dla ochrony tego gatunku w innych krajach Europy.

Więcej informacji

Celem projektu „Ochrona rybołowa, Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce”, jest odwrócenie negatywnych trendów liczebności populacji rybołowa w Polsce. Realizowane działania w sposób kompleksowy odpowiadają na bieżące wyzwania i potrzeby związane z czynną ochroną tego gatunku. Współpraca międzynarodowa, umożliwia wymianę wiedzy i doświadczeń oraz daje szansę na skuteczne realizowanie założeń Strategii Ochrony Rybołowów.

Tematyka konferencji skierowana jest przede wszystkim do ornitologów, leśników, ichtiologów oraz pracowników organów ochrony przyrody. Swoją obecność na konferencji potwierdziło grono cenionych ekspertów z kraju i zagranicy.