Współpraca Nadleśnictwa Lębork z powiatem

Gdańskie Nadleśnictwo Lębork wsparło finansowo przebudowę drogi. To kolejna w ostatnim czasie przebudowana droga na terenie powiatu lęborskiego, którą otrzymało nadleśnictwo.
24.11.2020

Gdańskie Nadleśnictwo Lębork wsparło finansowo przebudowę drogi. To kolejna w ostatnim czasie przebudowana droga na terenie powiatu lęborskiego, którą otrzymało nadleśnictwo.

Zmodernizowaną drogę łączącą krajową drogę nr 6 z miejscowością Dziechlino, oddano do użytku 19 listopada. Inwestycja realizowana była wspólnie przez powiat lęborski i gminę Nowa Wieś we współpracy z Nadleśnictwem Lębork.

Ogólny koszt przebudowy drogi to ponad 827 tys. zł. z czego prawie 324  tys. stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, natomiast Nadleśnictwo Lębork dofinansowało przebudowę w wysokości 80 tys. zł.

Prace polegały na wzmocnieniu istniejącej konstrukcji jezdni, przebudowie skrzyżowania w Dziechlinie, wykonaniu poszerzeń, przebudowie zjazdów i chodników, wykonaniu oznakowania. Ponadto wykarczowano krzewy, oczyszczono rowy i przepusty z namułu, wykonano regulację zaworów wodociągowych oraz wykonano przebudowę istniejącej sieci teletechnicznej w miejscowości Leśnice, a także wykonano zjazdy do lasu.

Droga przebiega przez tereny leśne zarządzane przez Nadleśnictwo Lębork, dlatego w ramach podpisanej umowy, Lasy Państwowe uzyskały bezterminową i bezwarunkową zgodę na korzystanie z przebudowanej drogi w ramach prowadzenia gospodarki leśnej.

To już kolejna w ostatnim czasie przebudowana droga na terenie powiatu lęborskiego, która otrzymała dofinansowanie ze strony Nadleśnictwa Lębork.