Spotkanie kierownictwa Lasów Państwowych z przemysłem drzewnym

6 lutego w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie odbyło się przełomowe spotkanie nowego kierownictwa Lasów Państwowych z przedstawicielami przemysłu drzewnego. Po raz pierwszy w historii wzajemnych relacji, spotkanie było transmitowane on-line, a jego przebieg na żywo śledziło niemal pięciuset odbiorców.
06.02.2024

6 lutego w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie odbyło się przełomowe spotkanie nowego kierownictwa Lasów Państwowych z przedstawicielami przemysłu drzewnego. Po raz pierwszy w historii wzajemnych relacji, spotkanie było transmitowane on-line, a jego przebieg na żywo śledziło niemal pięciuset odbiorców.

Lasy Państwowe reprezentowali Witold Koss – dyrektor generalny Lasów Państwowych, Jerzy Fijas – zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych ds. gospodarki leśnej, pracownicy Biura Marketingu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, naczelnicy Wydziałów Gospodarki Drewnem z regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. Na spotkaniu bardzo licznie pojawili się przedstawiciele przemysłu drzewnego, wszystkich podmiotów zainteresowanych współpracą z Lasami Państwowymi, zarówno reprezentanci organizacji branżowych, jak i niezrzeszeni przedsiębiorcy.

Spotkania kierownictwa Lasów Państwowych z przedstawicielami branży drzewnej mają swoją tradycję. Dzisiejsze było pierwszym, w którym można było wziąć udział on-line. Intencją takiego rozwiązania było umożliwienie uczestnictwa wszystkim zainteresowanym tematem, także podmiotom współpracującym z branżą drzewną, reprezentantom mediów czy świata nauki.

Zamiary organizatorów obejmujące umożliwienie obserwowanie przebiegu spotkania zostały docenione przez uczestników, wielokrotnie z sali padały podziękowania za przyjęcie takiej formuły. Określano je jako nowe otwarcie we współpracy obu podmiotów.

Witold Koss, dyrektor generalny Lasów Państwowych na początku spotkania określił, że jego temat przewodni to omówienie wszystkich kwestii dotyczących współpracy obydwu stron, wskazanie na trudności w relacjach i propozycji wspólnego wypracowania rozwiązań. Istotnym zagadnieniem było wskazanie na skutki moratorium wprowadzonego 8 stycznia br. przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Jędrzej Kasprzak – prezes Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych przekazał na ręce dyrektora generalnego Lasów Państwowych postulaty największych organizacji reprezentujących najważniejsze sektory przemysłu drzewnego.

Dotyczą one:

  • obniżenia cen wyjściowych w procedurach sprzedaży na II tercję 20224 roku o 40% w stosunku do cen wyjściowych na I tercję;
  • powrotu do możliwości składania ofert do 70% posiadanych możliwości zakupu w sprzedaży ofertowej (Portal Leśno-Drzewny);
  • powołania stałego zespołu składającego się z przedstawicieli Lasów Państwowych i przedstawicieli organizacji reprezentujących poszczególne branże przemysłu drzewnego ds. ustalenia zasad sprzedaży drewna na 2025 rok. Zasady sprzedaży drewna powinny promować przerób drewna w Polsce;
  • wprowadzenia transparentności wyników sprzedaży – ujawnienie nazw firm, które zakupiły drewno po zakończeniu procedur sprzedaży, transparentności algorytmu kształtowania cen;
  • promowania drewna jako „super materiału” i sposobu jego wytwarzania w zrównoważonym leśnictwie. Powołanie zespołu i stworzenie funduszu do spraw promocji drewna zasilanego przez Lasy Państwowe i przetwórców drewna;
  • moratorium o ograniczeniu pozyskania drewna wprowadzone i ogłoszone bez konsultacji jest niedopuszczalne w przyszłości. Niezbędny jest dialog z całym sektorem leśno-drzewnym. Ochrona cennych przyrodniczo fragmentów lasów nie może ograniczać dostępności drewna dla polskiego przemysłu drzewnego.

Jak podkreślił Jerzy Fijas, zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych: – Rozpiętość zagadnień przedstawiona przez uczestników spotkania była imponująca. Oczekiwania wobec naszej organizacji są ogromne i wskazują na potrzebę wprowadzenia działań o charakterze strategicznym, a konkretnie potraktowanie drewna jako surowca strategicznego.

Po czym dodał: –  W tym zakresie, konieczne jest określenie możliwości podażowych drewna w kontekście moratorium wprowadzonego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Aktualnie trwa ocena skutków ekonomicznych i społecznych dla obszarów, które decyzją resortu objęto wyłączeniem lub ograniczeniem pozyskania.  

W trakcie dyskusji na pierwszy plan wybijały się obawy związane z ograniczeniem pozyskania drewna, sposobem jego podziału w stosunku do poszczególnych przedsiębiorców, a nade wszystko podejmowaniem decyzji na szczeblu ministerialnym bez szerokich konsultacji. Zdaniem przedstawicieli przemysłu drzewnego, Polski nie stać na to, aby wyłączyć 20% powierzchni z pozyskania. Zwracano uwagę na trudną sytuację na rynku meblarskim, najwyższe w historii koszty wytworzenia mebli i perturbacje w utrzymaniu konkurencyjnej oferty na rynku międzynarodowym.

Pojawił się temat niepodejmowania przez część dyrekcji regionalnych Lasów Państwowych dalszej certyfikacji FSC. Przedsiębiorcy mówili o konsekwencjach, jakie ta decyzja niesie dla branży meblarskiej.

W odpowiedzi dyrektor Jerzy Fijas jednoznacznie podkreślił równoważną rolę certyfikatów PEFC i FSC.Jako Lasy Państwowe będziemy ubiegać się o utrzymanie tych certyfikatów, które pozwolą udrożnić rynek. Zdecydowanie nie możemy godzić się na regulacje, które ingerują w sposób zarządzania naszą organizacją.

Padła zapowiedź powrotu do negocjacji z FSC Polska, by dwustronna i dobrowolna umowa, jaką jest certyfikat mogła uzyskać postać akceptowalną dla obu stron procesu.

Ważne do odnotowania propozycje dotyczyły promowania zrównoważonej gospodarki leśnej i kaskadowego wykorzystania drewna. Ciekawym głosem w dyskusji było stwierdzenie, że rozwój przemysłu nie wpłynął negatywnie na niemal dwukrotny wzrost lesistości.

Spotkanie w następujący sposób podsumował Witold Koss, dyrektor generalny Lasów Państwowych: – Jestem przekonany, że Lasy Państwowe poradzą sobie ze sprostaniem oczekiwaniom społecznym i ochroną majątku narodowego, jakim są lasy. Zapewniam Państwa, że wprowadzane zmiany będą poprzedzane szerokimi konsultacjami społecznymi, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Już dziś mogę zapowiedzieć, że na 2025 roku będą obowiązywały nowe zasady sprzedaży drewna.

Na zakończenie dodał: – Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie, merytoryczną wymianę opinii. Liczę na dalszą, owocną współpracę w przyszłości.