LP liderem transformacji energetycznej

Las Energii, modernizacja energetyczna budynków PGL LP oraz leśne gospodarstwa węglowe - projekty rozwojowe Lasów Państwowych zostały wyróżnione pierwszą nagrodą przez kapitułę konkursu Liderzy Transformacji Energetycznej.
29.06.2022 | Marek Mróz

Las Energii, modernizacja energetyczna budynków PGL LP oraz leśne gospodarstwa węglowe - projekty rozwojowe Lasów Państwowych zostały wyróżnione pierwszą nagrodą przez kapitułę konkursu Liderzy Transformacji Energetycznej.

Konkurs organizowany w ramach Polskiego Kongresu Klimatycznego po raz pierwszy wyróżnił najbardziej innowacyjne produkty, technologie i usługi związane z ochroną klimatu i środowiska, a także inne innowacyjne rozwiązania mogące mieć wpływ na przyspieszenie zielonej transformacji Polski. Kapitułę konkursu stanowi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Krajowa Agencja Poszanowania Energii i NFOŚiGW.

Nagrodę w imieniu Lasów Państwowych odebrał dyrektor generalny Józef Kubica. Poza statuetką i dyplomem Lasy Państwowe otrzymały prawo posługiwania się przez rok znakiem i tytułem „Lider Transformacji Energetycznej”. 

Lasy Państwowe otrzymały nagrodę za projekt: LASY DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ - transformacja energetyczna szansą na zatrzymanie zmian klimatycznych zgłoszony w kategorii: usługi i inne rozwiązania innowacyjne o charakterze społeczno–gospodarczym.

 

Kapituła oceniała innowacyjność i potencjał wdrożenia (skalowalność) oraz zastosowanie rozwiązań w kontekście efektywności energetycznej. Innowacyjność zgłoszonego projektu polega na synergii, komplementarności i kompleksowości działań Lasów Państwowych (w tym nowatorskich i pilotażowych) prowadzonych w ramach ochrony klimatu i transformacji energetycznej. Potencjał wdrożenia rozwiązań realizowanych w ramach projektu jest ogromny z uwagi na strukturę organizacyjną Lasów Państwowych, która pokrywa swoim zasięgiem obszar całej Polski. Prawo do dysponowania zasobami będącymi w zarządzie Lasów Państwowych (grunty, budynki), jak również potencjał i doświadczenie instytucjonalne organizacji, predestynują sukces wdrożenia rozwiązań o najwyższej skuteczności. Działania początkowo prowadzone w charakterze pilotażu są łatwo skalowalne i dzięki skali oddziaływania LP, stanowią wzorzec dla pozostałych jednostek czy też społeczności lokalnych.

Wszystkie działania ujęte w zgłoszeniu mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz przyspieszenie zielonej transformacji.