Las jest naszym nauczycielem

„Przyroda to najpiękniejszy uniwersytet” – te słowa błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego przyświecały tegorocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Leśników. Już po raz XXV, tradycyjnie w trzecią sobotę września, leśnicy, pracownicy parków narodowych, przemysłu drzewnego, przedsiębiorców leśnych, przedstawiciele leśnych szkół i uczelni oraz przedstawiciele PZŁ spotkali się na Jasnej Górze.
18.09.2021

„Przyroda to najpiękniejszy uniwersytet” – te słowa błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego przyświecały tegorocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Leśników. Już po raz XXV, tradycyjnie w trzecią sobotę września, leśnicy, pracownicy parków narodowych, przemysłu drzewnego, przedsiębiorców leśnych, przedstawiciele leśnych szkół i uczelni oraz przedstawiciele PZŁ spotkali się na Jasnej Górze.

- Tegoroczna pielgrzymka ma dla leśników wymiar szczególny – powiedział podczas powitania pielgrzymów zgromadzonych na jasnogórskich błoniach Józef Kubica, p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych.Pierwsza bowiem, która odbyła się 25 lat temu była owocem zmian ustrojowych, które zaszły w kraju – mówił dyrektor i podkreślił fakt, że to właśnie po tych zmianach las przestał być traktowany jedynie jako jeden z trybików planowej gospodarki socjalistycznej. – Leśnicy nie tylko odzyskali godność jako grupa zawodowa, ale uchwalona wtedy ustawa o lasach przestawiła całe polskie leśnictwo na nowe tory – mówił dyrektor dziękując równocześnie tym wszystkim, którzy w tamtych czasach angażowali się w transformację polskiego leśnictwa. – Wielu ludzi w zielonych mundurach podjęło wtedy wyzwanie i to dzięki nim możemy teraz z dumą podążać tą samą drogą – powiedział Kubica.

W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy list do zgromadzonych odczytał doradca prezydenta Paweł Sałek.Przyjęliśmy dziedzictwo przyrodnicze od naszych przodków i jesteśmy zobowiązani do przekazania ich naszym następcom – napisał prezydent podkreślając, że to głównie na leśnikach ciąży odpowiedzialność za to dziedzictwo. - Polscy leśnicy są wysokiej klasy profesjonalistami a zarazem pasjonatami swojego zawodu potrafiącymi popularyzować widzę o przyrodzie – pisał prezydent. Prezydent Duda odniósł się także do przyświecających pielgrzymce słów błogosławionego księdza kardynał Wyszyńskiego. - Znakomitym przykładem trafności stwierdzenia, że przyroda jest najlepszym uniwersytetem jest właśnie las. Las jest bowiem nauczycielem trwania w perspektywie pokoleń i długich wieków, a jeśli traktować las jako uniwersytet, to polscy leśnicy mogą szczycić się największymi kompetencjami – podkreślił prezydent dziękując wszystkim leśnikom za ich pracę, a także za kolejny rok ze wspólną akcją #SadziMY.

Do pielgrzymów zwrócił się także Edward Siarka, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa.Tradycyjnie liczne grono leśników i miłośników polskich lasów pielgrzymuje do Częstochowy, żeby podziękować za wszystkie dary i powierzyć Matce Boskiej wszystkie swoje sprawy i wyzwania, przed którymi stoimy z ochroną polskiej przyrody na czele – mówił minister i przypomniał o haśle tegorocznej pielgrzymki. - Ufamy, że w postaci błogosławionego księdza kardynała Wyszyńskiego mamy orędownika naszych polskich spraw, polskiej przyrody i polskiego leśnictwa – podkreślił Siarka. Minister przypomniał także, że wielkimi krokami zbliża się jubileusz stulecia Lasów Państwowych. - Jest to powodem do dumy wielu pokoleń leśników, którzy troszczą się o nasze dziedzictwo – mówił. Minister podkreślił, że lasy są naszym wspólnym dobrem, a prowadzona przez polskich leśników gospodarka opiera się na najlepszych praktykach i pozwala chronić dziedzictwo polskich lasów.

Wśród tegorocznych pielgrzymów znalazł się również Dariusz Bąk, poseł na Sejm RP, który przeczytał skierowany do leśników list od Jarosława Kaczyńskiego, wiceprezesa Rady Ministrów, który podkreślił w nim, że człowiek jest częścią przyrody. - To że polska przyroda uczy nas, czym jest piękno zawdzięczamy wieloletniej pracy polskich leśników – napisał premier Kaczyński i dodał, że jest ona powodem do dumy. - Wyjątkowy model zarządzania lasami, rozwój nauk i badań leśnych, wypracowany etos i etyka pracy leśnika oraz przeogromny wkład w rozwój obszarów wiejskich są owocem ofiarnego wypełniania ich misji – dodał.

Homilię mszy św. wygłosił ks. Prof. Mirosław Kalinowski, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

Tradycyjnie po mszy św. zgromadzeni udali się pod pomnik błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie złożone zostały wieńce.

Kolejny rok z rzędu ze względu na sytuację epidemiczną związaną z COVID-19 nie odbył się wspólny przemarsz pielgrzymów na jasnogórskie błonia.

Po uroczystościach religijnych rozpoczęła się Krajowa Narada Leśników. Jej uczestnicy uczcili pamięć błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego sadzeniem pamiątkowego buka purpurowego na terenie Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.