Konsultacje społeczne ws. Puszczy Białowieskiej

6 listopada 2023 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Planu zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest (część polska).
09.11.2023 | Ministerstwo Środowiska i Klimatu

6 listopada 2023 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Planu zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest (część polska).

Wszyscy zainteresowani udziałem w konsultacjach w dniach od 6 listopada do 3 grudnia 2023 roku mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, tj.: projektem Planu zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest (część polska) wraz z załącznikami. Dokumentacja sprawy jest udostępniona na stronie internetowej gov.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.


Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do projektu w określonym powyżej terminie,tj. od 6 listopada do 3 grudnia 2023 roku. Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie tego terminu będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Uwagi i wnioski w formie pisemnej można przesyłać:
-    na adres e-mail: zpz.konsultacje@klimat.gov.pl
-    lub na adres pocztowy:


Ministerstwo Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Uwagi i wnioski złożone w terminie będą rozpatrywane przez Ministra Klimatu i Środowiska.