Inwestycja w drogi to odpowiedź na potrzeby lokalnej społeczności

Radomskie Nadleśnictwo Ruda Maleniecka mając na celu wspomaganie samorządów terytorialnych po raz kolejny dofinansowało przebudowę drogi lokalnej, która ma istotny związek z prowadzoną gospodarką leśną.
04.01.2021 | Dorota Święcka, RDLP w Radomiu

Radomskie Nadleśnictwo Ruda Maleniecka mając na celu wspomaganie samorządów terytorialnych po raz kolejny dofinansowało przebudowę drogi lokalnej, która ma istotny związek z prowadzoną gospodarką leśną.

Realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej jest odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnej, dla sprawnej komunikacji służącej i mieszkańcom oraz obszarom leśnym, a w szczególności ochronie przeciwpożarowej lasów.

Nadleśnictwo Ruda Maleniecka (Radoszyce) tym razem dofinansowało przebudowę drogi gminnej na odcinku Sęp-Przegrody-Sarbice. Podjęta współpraca i udzielona pomoc finansowa samorządom wpływa pozytywnie na wzajemne relacje. 1560 metrów bieżących drogi to bardzo ważna inwestycja dla społeczności lokalnej. Na inwestycję ze środków Lasów Państwowych przeznaczono ponad 120 tys. zł. Symbolicznego odbioru drogi dokonano 29 grudnia 2020 r.

Dofinansowywanie działań ze strony nadleśnictw polegają na współudziale w kosztach budowy, przebudowy lub remontów dróg, które z punktu widzenia prowadzenia gospodarki leśnej stanowią istotne szlaki komunikacyjne dla zabezpieczenia przeciwpożarowego przylegających do nich kompleksów leśnych, bądź innych celów sprawnego zarządzania terenami leśnymi. Służą też turystom oraz osobom korzystającym z lasów.

W latach 2016-2019 nadleśnictwa z radomskiej dyrekcji współfinansowały 33 zadania o łącznej wartości 4,48 mln zł. W 2020 r. podjęto dziewięć przedsięwzięć, na które przeznaczono 1,15 mln zł. Przystąpiły do nich nadleśnictwa: Skarżysko, Ruda Maleniecka, Dobieszyn, Grójec oraz Zwoleń.

Wspólne inwestycje drogowe to działania w ramach społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych. Realizowane są w oparciu o postanowienia Zarządzenia nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 7 sierpnia 2018 r. w sprawie realizacji w Lasach Państwowych wspólnych przedsięwzięć drogowych, mających związek z gospodarką leśną. Nadleśnictwa w całym kraju, w tym z terenu RDLP w Radomiu realizują współpracę polegającą na wspomaganiu finansowym samorządów gmin oraz powiatów, na terenie których prowadzą gospodarkę leśną.