Wspólna inwestycja Nadleśnictwa Bolewice i gminy

Już można korzystać z nowo przebudowanej drogi z Bolewic w kierunku Nowego Tomyśla. Inwestycja ta powstała w ramach współpracy gminy Miedzichowo a Nadleśnictwem Bolewice.
22.01.2020 | Jolanta Sojka, rzecznik prasowy RDLP w Szczecinie

Już można korzystać z nowo przebudowanej drogi z Bolewic w kierunku Nowego Tomyśla. Inwestycja ta powstała w ramach współpracy gminy Miedzichowo a Nadleśnictwem Bolewice.

Droga ma długość ponad 3 km i szerokość 3,5 m, została wybudowana w technologii tłuczniowej. I chociaż inwestycja w 88 proc. leży na terenie zarządzanym przez gminę, a 12 proc. na terenie Nadleśnictwa Bolewice (zjazdy i mijanki), to Lasy Państwowe niemal w całości dofinansowały przebudowę. Aż 95 proc. środków pochodziła z ze środków funduszu leśnego, a 5 proc. z budżetu gminy. Wartość inwestycji brutto wyniosła ok. 1 500 000 zł.

Wspólne inwestycje są bardzo ważnym elementem współpracy Lasów Państwowych z różnymi jednostkami administracyjnymi, w tym lokalnymi samorządami. Przebudowana droga zwiększy bezpieczeństwo jej użytkowników, w tym okolicznych mieszkańców gminy Miedzichowo. Będzie miała również wpływ na gospodarkę leśną prowadzoną przez Nadleśnictwo Bolewice, m.in. zwiększy bezpieczeństwo pożarowe lasów oraz uprości wywóz drewna.

Gmina Miedzichowo jest jedną z najbardziej zalesionych gmin w Wielkopolsce – 70 proc. powierzchni gminy stanowią lasy i jeziora.

Zrealizowana inwestycja jest przejawem społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych za interesy społeczne, aspekty środowiskowe i ekonomiczne, w tym przypadku poprzez dofinansowanie realizacji zadań wspólnych z zakresu budownictwa drogowego.

W uroczystym otwarciu drogi, które odbyło się 16 stycznia, uczestniczyli między innymi starosta powiatu nowotomyskiego Andrzej Wilkoński, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Andrzej Szelążek, mieszkańcy, przedstawiciele lokalnych instytucji oraz gospodarze uroczystości nadleśniczy Nadleśnictwa Bolewice i wójt gminy Miedzichowo.