Prosto z lasu, odcinek 25/16

24.02.2017

Człowiek, kontra przyroda. Ten styk był zawsze zaogniony. Wbrew rozsądkowi, z hasłami pełnymi frazesów nadal włazimy z buciorami tam gdzie nas wcale nie chcą. Do lasu. Jego mieszkańcy stoją przed brutalnym rozwiązaniem "naszego" problemu. Albo wycofają się w siną dal, albo wejdą z nami w kooperację i zajmą obrzeża miast i osiedli.