Prosto z lasu, odcinek 10/19

11.06.2019

Od kilku dekad Lasy Państwowe wdrażają program małej retencji. Zbiorniki do retencjonowania wody oprócz jej gromadzenia spełniają też rolę wodopojów dla zwierząt leśnych. A ostatnio naukowcy z SGGW potwierdzili, że te, często niewielkie oczka wodne stały się miejscem życia wielu gatunków ryb, żab, traszek.