Europejscy leśnicy i kornik w Puszczy

03.07.2018

Seminarium na temat skutków gradacji kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej było sprawdzianem dla polskiego przewodnictwa w europejskiej sieci Integrate+. Spotkanie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Środowiska we współpracy z Lasami Państwowymi. Brały w nim udział osoby z państw Europy Środkowo-Wschodniej, które, podobnie jak Polska, borykają się z problemem kornika drukarza w lasach.