"Bez pomocy człowieka Puszcza ubożeje"

23.02.2017

Rozmowa z Janem Taborem, szefem zespołu wielkoskalowych inwentaryzacji w Lasach Państwowych.