Stan uszkodzenia lasów w Polsce w 2011 roku na podstawie badań monitoringowych