Ocena wpływu insektycydów stosowanych w zabiegach agrolotniczych na owady nie będące celem zwalczania

Sprawozdanie końcowe z realizacji tematu badawczego pt. „Ocena wpływu insektycydów stosowanych w zabiegach agrolotniczych na owady nie będące celem zwalczania” wykonanego na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.