Kornik drukarz i jego rola w ekosystemach leśnych

Monografia kornika drukarza oraz metody i strategie ograniczania liczebności populacji tego owada.