Elementy genetyki i hodowli selekcyjnej drzew leśnych

Opracowanie zbiorowe pod redakcją Janusza Sabora