Decyzja Nr 20/2004

28.06.2016
Na podstawie § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe wprowadzonego Zarządzeniem Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 roku w sprawie nadania Statutu PGL Lasy Państwowe oraz na podstawie Zarządzenia nr 100 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2003 roku, ustalam co następuje:

1. Zamówienie dostawy niezbędnej ilości środków ochrony roślin spośród niżej wymienionej listy preparatów dopuszczonych do stosowania w lasach w 2004 roku:

- inhibitor syntezy chityny DIMILIN 480 SC

- inhibitor syntezy chityny NOMOLT 150 SC

- inhibitor syntezy chityny MIMIC 240 SC

- inhibitor syntezy chityny RIMON 100 SC

- preparat biologiczny FORAY 02.2 UL, lub THURICIDE 0,2 UL do wykorzystania w zwalczaniu szkodliwych owadów liściożernych w drzewostanach zagrożonych żerami w stopniu silnym i średnim w 2004 roku - będzie dokonane w trybie z wolnej ręki

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania

Dyrektor Generalny Lasów PAństwowych

dr inż. Janusz Dawidziuk