Leśne ścieżki historii

18 września przy pomniku „Golgota leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na Wschodzie w latach 1939-1948” ponad 200 osób oddało hołd leśnym bohaterom, którzy poświęcili życie, by nasza ojczyzna mogła się odrodzić.
24.09.2019 | Róża Brytan, Nadleśnictwo Celestynów

18 września przy pomniku „Golgota leśników polskich i ich rodzin pomordowanych na Wschodzie w latach 1939-1948” ponad 200 osób oddało hołd leśnym bohaterom, którzy poświęcili życie, by nasza ojczyzna mogła się odrodzić.

Wśród uczestników uroczystości znaleźli się leśnicy, kombatanci II wojny światowej, przedstawiciele służb mundurowych, samorządowcy, reprezentanci lokalnej społeczności oraz uczniowie.

Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej, koncelebrowanej przez ks. Michała Włocha z Parafii w Celestynowie oraz ks. Wiktora Ojrzyńskiego, dziekana duszpasterzy leśników.

Po nabożeństwie zebranych gości powitał nadleśniczy Artur Dawidziuk, który podkreślił, jak ważne jest podtrzymywanie pamięci o historii naszych rodaków. Następnie głos zabrali dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie Marek Roman, poseł Jan Szyszko, radna województwa mazowieckiego Bożena Żelazowska oraz pułkownik Zbigniew Zieliński, którzy w swoich wystąpieniach przypomnieli wydarzenia z krwawych kart historii Polski i tragiczne losy leśników w latach 1939-1948.

Uroczystość patriotyczną uświetnił udział pocztów sztandarowych, obecność Wojskowej Asysty Honorowej oraz Apel Poległych odczytany przez majora Radosława Ozóga. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego pod dowództwem plutonowego Marcina Adamskiego. Pierwszą część wydarzenia zakończyło uroczyste złożenie wieńców przy pomniku.

Część artystyczną uroczystości przygotowała młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie. Uczniowie zaprezentowali poruszające przedstawienie „Prowadź nas lesie po ścieżkach historii leśników, którzy przez śmierć stali się wolni”.