Skuteczna ochrona żubra

07.01.2019

Żubry są gatunkiem znajdującym się pod ochroną, a ich odstrzały są prowadzone jedynie w ostateczności, kiedy jest to niezbędne dla dobra całej populacji.