Leśnicy na defiladzie "Silni w sojuszach" - Zapowiedź

30.04.2019

3 maja w Warszawie odbędzie się defilada "Silni w sojuszach"
20. rocznica przystąpienia Polski do NATO
15. rocznica członkostwa w Unii Europejskiej
Żołnierze, policjanci i inne służby mundurowe blisko 2000 osób
W tym pododdział Lasów Państwowych
Bądź tam razem z nami