Rozmowy Integrate o terenach poklęskowych

W dniach 15-17 kwietnia Ministerstwo Środowiska we współpracy z Lasami Państwowymi zorganizowało czwarte spotkanie Europejskiej Sieci Współpracy Integrate.
23.04.2019 | MARTA NURCZYńSKA, DGLP

W dniach 15-17 kwietnia Ministerstwo Środowiska we współpracy z Lasami Państwowymi zorganizowało czwarte spotkanie Europejskiej Sieci Współpracy Integrate.

Istniejąca od trzech lat Europejska Sieć Współpracy Integrate zrzesza 15 państw europejskich oraz Komisję Europejską. Nadrzędnym celem jest promowanie zintegrowanego podejścia w gospodarce leśnej, łączącego ochronę przyrody ze zrównoważoną gospodarką leśną.
Twórcom sieci zależało na stworzeniu platformy do dyskutowania na temat zintegrowanych koncepcji zarządzania lasami, ale także na temat kontrowersji związanych z łączeniem  ochrony różnorodności biologicznej w lasach z produkcją drewna i godzenia ze sobą różnych funkcji lasu.
Siłą projektu jest łączenie wiedzy naukowej i doświadczeń terenowych, a także wzajemne wsparcie członków i otwartość na dialog.

Tym razem członkowie sieci spotkali się w Toruniu na seminarium poświęconym zrównoważonej gospodarce leśnej na terenach poklęskowych (Temat spotkania: Sustainable forest management in the post calamities areas). Poszczególne kraje przedstawiały raporty o sytuacjach kryzysowych w swoich lasach związanych z pożarami, wichurami czy też gradacjami kornikowymi oraz trudnościami w uprzątaniu powierzchni poklęskowych, np. na terenach górskich i ponownym zagospodarowaniem tych terenów. Rozmawiano także o różnych inicjatywach realizowanych w poszczególnych krajach w ramach sieci Integrate oraz o aktywnościach prowadzonych na powierzchniach marteloskopowych.

Spotkanie uzupełniła sesja terenowa w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Członkowie sieci Integrate odwiedzili m.in. szkółkę leśną Bielawy w Nadleśnictwie Dobrzejewice oraz poszczególne powierzchnie w Nadleśnictwie Rytel, gdzie mogli zapoznać się z rozmiarem szkód wyrządzonych przez huragan 100-lecia z sierpnia 2017 r. oraz wziąć udział we wspólnym sadzeniu dębów. Dzień terenowy zamykała wizyta w Nadleśnictwie Woziwoda. Leśnicy z regionu opowiedzieli o zasadach prowadzenia gospodarki leśnej na obszarze LKP „Bory Tucholskie”, formach ochrony przyrody w rezerwacie „Dolina Rzeki Brdy”, a także o działalności edukacyjnej i związanej z udostępnianiem lasu.

Spotkanie zakończyło także roczną prezydencję Polski w Sieci. Pałeczkę przejęła Dania, a nowym prezydentem został Mogens Krog, zastępca dyrektora ds. leśnictwa w Duńskiej Agencji Ochrony Przyrody, który będzie sprawował swoją funkcje przez następny rok.