Leśnicy pielgrzymowali na Jasną Górę

Już od 22 lat w każdą trzecią sobotę września leśnicy pielgrzymują na Jasną Górę. Hasłem tegorocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Leśników, zorganizowanej w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości było „Od 100 lat w służbie Bogu i Ojczyźnie”.
20.09.2018 | JERZY DRABARCZYK

Już od 22 lat w każdą trzecią sobotę września leśnicy pielgrzymują na Jasną Górę. Hasłem tegorocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Leśników, zorganizowanej w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości było „Od 100 lat w służbie Bogu i Ojczyźnie”.

Oprócz leśników na jasnogórskich Błoniach spotkali się pracownicy parków narodowych, ochrony środowiska i gospodarki wodnej, instytucji naukowych, członkowie Polskiego Związku Łowieckiego, a także nauczyciele, wykładowcy, uczniowie oraz studenci leśnictwa. Dołączyli do nich przedstawiciele duszpasterstwa leśnego, parlamentarzyści oraz reprezentanci  władz administracji rządowej i samorządowej, również organizacji społecznych i ruchów ekologicznych.

Przybywacie na Jasną Górę w tym wyjątkowym dla nas Polaków roku, gdyż  przeżywamy setną rocznicę odzyskania niepodległości. Były zabory, wojny. Polski nie było na mapach Europy. Kiedy jesteśmy w lasach możemy zauważyć mogiły powstańców, pomniki poświęcone tym, którzy dążyli do niepodległej ojczyzny. To m.in. wasza praca i postawa w  tych trudnych czasach przyczyniły się do tego, że Polska stała się wolna i możemy być dumni, że mamy takie piękne lasy – mówił witając przybyłych o. Jan Poteralski, podprzeor Jasnej Góry.

List Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Słowa do pątników skierował również prezydent Andrzej Duda. „Wasze pielgrzymowanie to ważne wydarzenie, które jest przejawem silnych więzi łączących społeczność z głęboko zakorzenioną tradycją, a także poczuciem polskości. Ludzi związanych z leśnictwem wyróżnia nie tylko szeroka wiedza służąca sprawnej realizacji wielu trudnych zadań, ale również troska o naturę i konsekwentna działalność edukacyjna, której celem jest pogłębienie świadomości ekologicznej Polaków. Leśnicy pomagają zrozumieć otaczającą nas przyrodę, uświadamiają, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ochronę naturalnego dziedzictwa. Tak właśnie postrzegam rolę Służby Leśnej, która od lat cieszy się szacunkiem i zaufaniem.”

Prezydent wspomniał również o pokoleniach leśników, którzy odbudowywali odrodzone państwo, przeciwstawiali się niemieckiemu i sowieckiemu okupantowi. Andrzej Duda podkreślił, że troska o dobro wspólne niezmiennie łączy się z przekonaniem, że Lasy Państwowe, jako najlepsza w Europie forma gwarantująca racjonalną gospodarkę leśną, powinny podlegać ochronie państwa i pozostać jego własnością.

List Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego

Ze spokojem w przyszłość

W swym wystąpieniu minister środowiska Henryk Kowalczyk wyraził wdzięczność przybyłym na Jasną Górę za troskę o przyrodę, o majątek narodowy jakim są lasy. – Dźwigacie ciężar odpowiedzialności za to, aby to dobro w stanie obecnym przekazać następnym pokoleniom. Chylimy czoła przed pracą leśników, którzy nie szczędząc trudu, nie patrząc na różne przeciwności chronią lasy, ale też troszczą się o polską gospodarkę – mówił.

Minister przypomniał jednocześnie wielki wkład leśników i ich rodzin w odzyskanie i utrzymanie przez Polskę niepodległości. -  To właśnie lasy były schronieniem i nieśli pomoc bohaterom walki w okresie okupacji hitlerowskiej, ale również czynnie wspomagali i uczestniczyli w ruchu oporu w czasie okupacji komunistycznej. To właśnie temu środowisku możemy powiedzieć, że przeżyliśmy trudne czasy z godnością i z podniesionym czołem – podkreślał.

Minister środowiska dodał, że praca leśnika to również problemy, które się pojawiają, również i te, które od leśników w sposób bezpośredni nie zależą. Tu przywołał klęskę huraganu jaka w ubiegłym roku wystąpiła w lasach od Dolnego Śląska po Kaszuby. – Leśnicy z usuwaniem skutków tej klęski znakomicie sobie radzą. Ta praca wymaga wielkiego wysiłku i poświęcenia.

Minister Kowalczyk zapewnił, że wzbudzający wiele emocji projekt ustawy o drogach samorządowych oraz kolejnych opłatach jakie musiałyby ponosić LP, „nie będzie miał finału”. - Proszę spokojnie patrzeć na końcowe wyniki uzgodnień - zaznaczył.

Dla ludzi, dla lasu

Dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny zwracając się do pątników powiedział, że praca leśnika wymaga pokory, cierpliwości i umiaru a rezultaty troski o polskie lasy dostrzegą dopiero następne pokolenia.

Przemówienie dyrektora generalnego Lasów Państwowych Andrzeja Koniecznego

- Wymaga też roztropności, gdyż musimy próbować wyważać często sprzeczne interesy i oczekiwania różnych grup społecznych względem lasów. Kluczową zasadą naszej działalności jest ochrona i powiększanie powierzchni polskich lasów, zachowanie ich narodowego charakteru i dobra. Właśnie w taki sposób LP od samego początku zarządzają powierzonym im majątkiem, a nasza praca jest służbą ojczyźnie i wszystkim rodakom - zaznaczył.

Dyrektor podkreślił również, że zrównoważona gospodarka leśna to rzeczywistość – lasów w Polsce przybywa. Pod względem różnorodności biologicznej są wyjątkowe w Europie. Są otwarte dla wszystkich i coraz lepiej udostępniane. – W sposób zrównoważony zaspokajamy przy tym rosnące zapotrzebowanie na drewno. Każdego dnia pracujemy zgodnie z hasłem „Dla lasu i dla ludzi” - wyjaśniał.
Dziękując leśnikom za rzetelną, pełną poświęcenia pracę, za ich odpowiedzialność dodał, że wydarzenia z sierpnia ubiegłego roku ukazały Polakom korzyści wynikające z samodzielności finansowej LP, umożliwiające m.in. ratowanie, przywracanie do życia lasów w takich sytuacjach. 

Krajowa narada leśników

Główne wątki wystąpień na jasnogórskich Błoniach powracały podczas krajowej narady leśników. Dyrektor generalny Andrzej Konieczny nawiązał do wypowiedzi ministra środowiska o projekcie ustawy. - Jestem wdzięczny panu ministrowi, który powiedział, że nie dopuści do jakichkolwiek haraczy, które były już przecież nakładane. Gwarantuję tutaj wszystkim, że leśnicy nie pozwolą na to, żeby kolejny raz dobierać się do lasów, szczególnie w tak wspaniałym jubileuszu, jakim jest setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Lasy nie są nasze, nie są wasze. Są przyszłych pokoleń, które przyjdą po nas – podsumował dyrektor Konieczny.

Z kolei minister Henryk Kowalczyk dodał, że jest  po wielu rozmowach, w tym z premierem, ministrami finansów i infrastruktury. - Mogę zagwarantować, że zaproponowany zapis ustawowy nie wejdzie w życie.

Minister przypomniał również, że Lasy i tak współuczestniczą w budowie dróg samorządowych, przekazując rocznie na ten cel 100 mln zł z funduszu leśnego. – Będę uświadamiał członków rządu, że w obecnej sytuacji Lasy Państwowe nie mają żadnej możliwości, aby w proponowanej wysokości partycypować dziś w budowie dróg samorządowych - zaznaczył. - Jesteśmy jako Lasy zakładnikami klęski huraganu i w związku z tym zwiększonej chwilowo sprzedaży drewna. Kiedy ktoś porównuje tę sprzedaż staram się uświadamiać, że likwidacja skutków klęski pociągnie za sobą znacznie zwiększone koszty.