Dyrektor generalny Lasów w Radzie Muzeum

W czwartek 18 października w Pałacu na Wyspie odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowej Rady Muzeum Łazienki Królewskie. Wśród członków nowo powołanej Rady jest także Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych.
19.10.2018

W czwartek 18 października w Pałacu na Wyspie odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowej Rady Muzeum Łazienki Królewskie. Wśród członków nowo powołanej Rady jest także Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Strona Muzeum Łazienki Królewskie

Członkowie Rady otrzymali nominacje od wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Jarosława Sellina. Jej przewodniczącym został prof. Andrzej Rottermund, a wiceprzewodniczącą dr hab. Jolanta Małgorzata Talbierska.

Prof. Rottermund jest prezesem Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich oraz prezesem Fundacji Teresy Sahakian, natomiast dr Talbierska obecnie jest kierownikiem Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej.

rada02.JPG
Fot. Paweł Czarnecki


Na pierwszym posiedzeniu jej członkowie wysłuchali sprawozdania z tegorocznej działalności Muzeum oraz planów rozwoju instytucji na 2019 rok.

Rada Muzeum - na podstawie ustawy o muzeach - sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum powinności wobec zbiorów i społeczeństwa. Ocenia ponadto działalność merytoryczną instytucji kultury oraz opiniuje roczny plan przedstawiony przez dyrektora.
Kadencja tego zespołu doradczego trwa pięć lat.