Lasy Państwowe dla społeczności lokalnych

Konkurs „Drewno jest z lasu” służy wyłącznie promocji drewna jako naturalnego i odnawialnego surowca. Lasy Państwowe od zawsze, na różne sposoby, wspierają lokalne społeczności w całej Polsce, m.in. organizując konkursy. Lasy Państwowe protestują przeciwko próbom upolitycznienia społecznej działalności leśników, a zwłaszcza podawania nieprawdziwych informacji, które mają celowo wprowadzać w błąd opinię publiczną.
06.12.2022

Konkurs „Drewno jest z lasu” służy wyłącznie promocji drewna jako naturalnego i odnawialnego surowca. Lasy Państwowe od zawsze, na różne sposoby, wspierają lokalne społeczności w całej Polsce, m.in. organizując konkursy. Lasy Państwowe protestują przeciwko próbom upolitycznienia społecznej działalności leśników, a zwłaszcza podawania nieprawdziwych informacji, które mają celowo wprowadzać w błąd opinię publiczną.

Konkurs „Drewno jest z lasu” promuje zastosowanie drewna w obiektach architektonicznych, w szczególności sakralnych, które mają wyjątkowe znaczenie historyczne i kulturowe dla lokalnych społeczności. Konkurs był ogólnopolski, otwarty dla wszystkich podmiotów, jego jasne, obiektywne kryteria zawiera regulamin, a cała procedura przebiega zgodnie z przepisami i pod kontrolą prawników.

Beneficjenci konkursu dostaną zwrot środków za zgłoszony projekt dopiero po jego realizacji i pozytywnej weryfikacji. 

Nieprawdą jest np. że nie ma żadnych podpisanych umów - umowy są podpisywane na bieżąco i już je zawarto z prawie połową beneficjentów konkursu. 

Nieprawdą jest również, jakoby zmieniano wnioski czy umowy w trakcie procedury konkursowej - w rzeczywistości komisja konkursowa jedynie wystąpiła o uzupełnienie części wniosków. 

Nieprawdą jest też, jakoby komisja nie sporządziła kart ocen - są one dołączone do dokumentacji konkursowej.

Lasy Państwowe nie zgadzają się z próbami upolitycznienia działalności społecznej leśników. Niezależnie od tego, kto wygrywa wybory parlamentarne i tworzy rząd, Lasy Państwowe od wielu lat niezmiennie i w podobnym stopniu działają przede wszystkim na rzecz lokalnych społeczności, wspierając je w obszarach wymagających największej i najpilniejszej pomocy. Cała filozofia działania Lasów Państwowych opiera się na lokalnych strukturach - nadleśnictwach, w których leśnicy są ściśle związani z lokalnymi społecznościami - bo sami w nich żyją i znają najlepiej.