Zaproszenie do "Debat na nowe stulecie" Lasów Państwowych

28.06.2024

Dokładnie 100 lat temu, 28 czerwca 1924 roku, prezydent Stanisław Wojciechowski podpisał rozporządzenie, które stanowiło podwaliny pod powstanie przedsiębiorstwa „Polskie Lasy Państwowe”. Po odzyskaniu niepodległości i zakończeniu działań wojennych jasne było, że należy stworzyć centralny zarząd polskich lasów. Już w styczniu 1920 r. powstały cztery dyrekcje LP: poznańska, toruńska, bydgoska i gdańska, a w listopadzie: warszawska, radomska, siedlecka i lwowska. Na powstanie przedsiębiorstwa zarządzającego polskimi lasami trzeba było poczekać do 1924 r.

Początkowo głównym jego celem było wsparcie gospodarcze odbudowującego się państwa polskiego. Z czasem wzrosło znaczenie funkcji przyrodniczej i społecznej lasów. Dziś stajemy przed nowymi wyzwaniami w zmieniającym się świecie. W zmierzeniu się z tymi wyzwaniami coraz bardziej chcecie mieć udział także Wy: miłośnicy lasów, ich współwłaściciele i użytkownicy.

Dlatego zapraszamy Was do udziału we wspólnych „Debatach na nowe stulecie”