Zapomniane ślady w Puszczy |FILM DOKUMENTALNY|

19.07.2021

Wersja z AUDIODESKRYPCJĄ: https://youtu.be/aZtV5IRy0oo

„Zapomniane ślady w Puszczy”. Film dokumentalny o tematyce popularnonaukowej.

Film przedstawia dotychczasowe wyniki prac związanych z badaniami dziedzictwa kulturowego (archeologicznego) w polskiej części Puszczy Białowieskiej, prowadzonych w latach 2016-2019.

W 2016 r. odbyła się pierwsza tura badań pn. „Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego” na terenie polskiej części Puszczy Białowieskiej w ramach projektu „Ocena i monitoring zmian stanu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych”. Realizatorem badań było Konsorcjum, gdzie liderem był Instytut Badawczy Leśnictwa / IBL, we współpracy z Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Badania realizowano na mocy Umowy nr OR.271.3.1.2016 zawartej w dniu 16 czerwca 2016 r. w Warszawie.

Lata 2017-2019 to druga tura badań pn. „Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego” na terenie polskiej części Puszczy Białowieskiej w ramach projektu „Ocena i monitoring zmian stanu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych – kontynuacja”. Wówczas konsorcjum stanowił IBL (lider) oraz Fundacja Hereditas. Projekt realizowano na mocy Umowy nr OR.271.3.4.2017 zawartej w dn. 13 czerwca 2017 r.

FILM POWSTAŁ W RAMACH PROJEKTU FINANSOWANEGO PRZEZ DGLP W LATACH 2017-2019, UWZGLĘDNIAJĄC CZĘŚĆ WYNIKÓW BADAŃ Z 2016 R.
GŁÓWNY WYKONAWCA FILMU - Fundacja Hereditas.
Koordynacja prac archeologicznych w latach 2016-2019 - prof. UKSW dr hab. Rafał Zapłata.
Koordynacja prac geomatycznych w latach 2016-2019 - prof. IBL dr hab. Krzysztof Stereńczak.

TWÓRCY FILMU ORAZ WYKONAWCY I KOORDYNATORZY BADAŃ DZIĘKUJĄ WSZYSTKIM OSOBOM ZAANGAŻOWANYM W JEGO POWSTANIE.