Uroczyste odsłonięcie muralu z bocianem czarnym w Łodzi

19.10.2021

Bociany Czarne Online to wspólny projekt Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi i Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.
Teraz z inicjatywy tych instytucji powstał mural bociana czarnego w samym centrum Łodzi, która nosi miano „miasta murali”. Mural przy Orlej 3 ma propagować wiedzę o wciąż mało znanym bocianie czarnym. Mamy nadzieję, że odegra ważną rolę edukacyjną i zachęci łodzian, a także turystów, do pogłębiania wiedzy o tym gatunku.
Projekt muralu powstał na podstawie zdjęcia Huberta Gajdy, a za jego wykonanie odpowiedzialny jest Maciej Bielewicz.

Bocian czarny (Ciconia nigra) jest pod ochroną. To bardzo nieliczny mieszkaniec polskich lasów (ok. 1600 par). Prowadzi skryty tryb życia. Realizowany od 2016 roku projekt ma odsłonić tajemnice życia tych leśnych samotników. Transmisja online z gniazda tych rzadkich ptaków to przedsięwzięcie pionierskie w Polsce i jedno z niewielu tego rodzaju w Europie. Celem projektu, transmisji prowadzonej od marca/kwietnia do września, a więc od przylotu samca do wylotu młodych bocianów, jest edukacja z zakresu ochrony przyrody i pogłębianie świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa.

Konsultantem naukowym projektu jest prof. Piotr Zieliński z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Projekt powstał i jest realizowany dzięki finansowemu wsparciu Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych. W 2020 i 2021 roku lokalizatory GPS-GSM, dzięki którym możemy obserwować losy naszych ulubieńców po opuszczeniu gniazda, finansowane są z funduszy WFOŚiGW w Łodzi.

Projekt Bociany Czarne Online to także obrączkowanie i zakładanie logerów – urządzeń GPS młodym bocianom czarnym. W 2021 r. prof. Piotr Zieliński z dr. Bartoszem Janicem zaobrączkowali i wyposażyli w lokalizatory aż 18 piskląt bociana czarnego w lasach RDLP w Łodzi.

Logery założono w gniazdach w nadleśnictwach: Grotniki, Piotrków, Poddębice, Bełchatów, Złoczew, Kutno i Kolumna. W 2021 r. udało się także odnaleźć na terenie RDLP w Łodzi kolejne, nowe gniazda bociana czarnego i dołączyły one do lokacji monitorowanych przez leśników i naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego.

Mural został zrealizowany w 2021 r. ze środków Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, Wydziału Biologii i Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych oraz Banku Ochrony Środowiska S.A.

Materiał źródłowy: RDLP w Łodzi, zdjęcia: Maciej Bielewicz; tekst: Centrum Promocji UŁ

https://www.lodz.lasy.gov.pl/bocianyczarne
https://www.youtube.com/RDLPwLodzi
https://www.facebook.com/LasyPanstwoweLodz/
https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/bociany-czarne-online-jest-mural