Uczestnicy Europejskiego Tygodnia Leśnego w Puszczy Białowieskiej

20.10.2017

Uczestnicy Europejskiego Tygodnia Leśnego wzięli udział w wyjeździe terenowym do Puszczy Białowieskiej pt.
"Puszcza Białowieska – dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe ludzkości".