Tomasz Ogrodowczyk 1966 - 2020

12.05.2020

Zmarł Tomasz Ogrodowczyk, filmowiec, fotograf, autor nagrań głosów ptaków, scenarzysta, reżyser, współtwórca sukcesu filmów przyrodniczych Leśnego Studia Filmowego w Bedoniu.

Dziełem jego życia było wznowienie książek i filmów Włodzimierza Puchalskiego, na którym się wzorował. Był dumny, że przywrócił do obiegu twórczość nestora polskiej fotografii przyrodniczej i filmu.

Tomasz Ogrodowczyk był współtwórcą cenionych filmów przyrodniczych, takich jak „Lasy bagienne" oraz „Moczary i uroczyska” czy „Życie lasu. Bogactwo runa i podszytu”. Wiele jego dzieł można zobaczyć na kanałach YT Lasów Państwowych.

Był zdobywcą licznych nagród i wyróżnień w konkursach fotograficznych i filmowych.