#ResponsibleForestry - Zrównoważona gospodarka leśna

24.03.2022

Ruszyła nowa kampania komunikacyjna Europejskiego Stowarzyszenia Lasów Państwowych (EUSTAFOR). Pod hasłem #ResponsibleForestry EUSTAFOR chce zwrócić uwagę na to jak ważną rolę pełnią lasy wielofunkcyjne oraz jak istotne z punktu widzenia walki ze zmianami klimatu jest zrównoważone zarządzanie nimi.