Rada Kobiet - nowy organ doradczy w LP

17.05.2022

Lasy Państwowe mają nowy organ doradczy – Radę Kobiet. Jego powstaniu przyświeca jasno określony cel – wsparcie dyrektora generalnego w sprawach dotyczących zatrudnienia kobiet w Lasach Państwowych. Spotkanie inauguracyjne połączone z uroczystym wręczeniem powołań do Rady Kobiet odbyło się w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.