Puszczańskie aneksy podpisane. Polska realizuje wyrok TSUE

10.03.2021

Polska w pełni wykonuje wyrok TSUE z 2018 roku. Podpisanie nowego aneksu do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża to jedyna możliwa prawnie forma zastąpienia obowiązującego aneksu. Umożliwi to aktywną ochronę cennych siedlisk i gatunków, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej oraz UNESCO.
Zmiany wprowadzone do planu urządzenia lasu są odpowiedzią na procesy zachodzące w przyrodzie i potrzeby społeczne. Jest to wyraz opieki nad lasami, którą sprawują ludzie z doświadczeniem i wiedzą, wrażliwi na zmienność środowiska naturalnego