Prosto z lasu, odcinek 8/18

16.05.2018

Około 15 % powierzchni Nadleśnictwa Tuchola stanowią tereny chronione. Niektóre z nich uległy poważnym uszkodzeniom podczas ubiegłorocznego huraganu. Każdy rezerwat ma plan ochrony i uprzątanie powalonych drzew musi być zgodne z jego zapisami. To stawia przed leśnikami dodatkowe wyzwania.