Prosto z lasu, odcinek 8/12

06.09.2012

Jesion wyniosły to gatunek charakterystyczny dla łęgów jesionowo-wiązowych. To niezwykle rzadkie siedlisko obecnie w Polsce więc i jesiony nie są najpopularniejszymi, znanymi wszystkim drzewami. O ich cechach charakterystycznych i występowaniu opowie Piotr Banaszczak.
Drugim gatunkiem związanym również z łęgami jest klon jesionolistny. Chociaż pochodzi z Ameryki Północnej na stałe wpisał się w polski krajobraz.