Prosto z lasu, odcinek 22/15

02.11.2016

Przed wojną tereny Nadleśnictwa Stuposiany były gęsto zaludnione. Obecnie prawie 98% powierzchni nadleśnictwa porastają lasy. Część z nich powstała wskutek naturalnej sukcesji, część dzięki zalesieniom gruntów porolnych. Aby za sto lat były one częścią jodłowo-bukowej Puszczy Karpackiej należy je w sposób szczególny chronić i pielęgnować