Prosto z lasu, odcinek 16/15

15.12.2015

Na terenie Nadleśnictwa Włocławek znajduje się unikatowe Jezioro Gościąż. Jego wyjątkowość polega na tym, że w jego dnie znajduje się pełna sekwencja laminowanych osadów jeziornych z przed ok. 13 tyś. lat.są one świadectwem zmian klimatu zachodzących w tym okresie. Polscy naukowcy z PAN wspólnie z naukowcami z Poczdamu od lat 80-tych XX w. prowadzą badania nad tymi osadami, opisując zmiany klimatu.