Prosto z lasu, odcinek 13/17

30.10.2017

Leśny Kompleks Promocyjny Bory Lubuskie to królestwo sosny. Różnorodność siedlisk, od wydm śródlądowych po bory bagienne, pokazuje jak niezwykłe zdolności przystosowania posiada sosna. Gospodarka zrównoważona na terenie LKP-u pozwala współistnieć powierzchniom chronionym boru suchego i lasom gospodarczym.